Why Choose Us


ผ้าหลากหลายชนิด

บริษัท PCWYNE? มีผ้าหลากหลายชนิดไว้คอยบริการท่านลูกค้า?? ผ้าเวสปอยต์? ผ้าคอมทวิล? ผ้าร่ม ผ้าไมโครสำหรับชุดพนักงาน ?ผ้ากันไฟสำหรับชุดพนักงานในอุตสาหกรรมเคมี? ผ้ากันไฟฟ้าสถิตสำหรับชุดพนักงานในอุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์?และผ้าสะท้อนแสงหรือผ้าเรืองแสง

การจัดส่ง

  • ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ จัดส่งฟรี สำหรับจำนวนสั่งซื้อผ้าเกิน 5 พับ
  • ลูกค้าปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ไม่เกิน 50 กม.จัดส่งฟรี สำหรับจำนวนสั่งซื้อผ้าเกิน 10 พับ
  • ลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งทางบริษัทขนส่ง ตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าขนส่ง

คุณภาพสินค้า

บริษัท PCWYNE ตระหนักถึงมาตรฐานสิ่งทอ และคุณภาพของสิ่งทอที่ดี สินค้าทุกหลา ผลิตภายใต้มาตรฐานสิ่งทอ คัดเกรดเอ เพื่อส่งมอบความมั่นใจให้ลูกค้า นำสินค้าไปใช้อย่างภาคภูมิใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพพจน์ขององค์กรลูกค้าได้ตามเจตนารมย์ที่ลูกค้าตั้งใจไว้P.C. Wyne Excel Fabric Group  • ด้วย PCWYNE มีความหลงใหลในลายทอผ้า ชอบลายทอหลากหลาย อยากให้ผ้าทอของไทย มีหลายแนว นอกจากเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น อยากให้กลุ่มชุมชนทอผ้า ทอลายผ้าที่ใช้วัสดุท้องถิ่น แต่ทอลาย texture อื่น ๆ เป็นสีพื้น โทนสีอ่อนปรับเนื้อผ้าให้นุ่มขึ้น เพื่อให้สามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าในแนวแฟชั่นสมัยใหม่ โดยความเชื่อของข้าพเจ้ามั่นใจว่า รูปแบบองค์กรท้องถิ่นสามารถผลิตผ้าทอมือได้อย่างวิจิตร จึงขอนำลายผ้าทอ 12 ตะกอ มาเพื่อเป็นข้อมูลศึกษา แด่ท่านผู้สนใจนำไปพัฒนาเป็นลายทอที่นำเศรษฐกิจสู่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
Facebook